Visa mer..
2020 Februari
3/2V. GötalandSamtalskväll -Besök fr riksdagen: J Järrebring
4/2V. GötalandSamtalskväll
2020 Mars
3/3V. Götaland Samtalskväll
2020 April
7/4V. GötalandSamtalskväll
2020 Maj
5/5V. GötalandSamtalskväll
2020 Juni
2/6V. GötalandSamtalskväll